Giấy VS 36m không lõi

75.000

SKU: GVS0001 Category:
0961400704